• Referat fra årsmøte i Avløs vel 22.05.2019
    Sted: Haslum seniorsenter Agenda: 1. Konstituering 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen 3. Styrets beretning 4. Revidert regnskap 5. Budsjettforslag 6. Valg iflg. lovene 7. Innkomne forslag 8. Eventuelt Møtet ble vurdert som lovlig innkalt, og ingen innvendinger til innkallelsen fra de fremmøtte. Morten Rønqvist og Trine Dreyer ble valgt til å […]
  • Regnskap 2016