Avløs vel innhenter navn og adresser til vellets medlemmer gjennom åpne eiendomsregistre. Vi oppbevarer medlemslister og kontaktinformasjon på en sikker måte som som blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon benytter vi kun for å informere om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.