Veiene er betegent «fra» laveste husnummer og oppover «til» siste husnummer innen vellets grense.

Avløsveien

Avløsveien er en veistrekning som strekker seg fra Avløs Gård til Nesveien. Lengde ca 503 meter.
Veien stopper nå fysisk der den nye Balders vei krysser Avløsveien, men fortsatt er veien lett å følge helt bort til Avløs gård.
Les om Avløsveien på Wikipedia.

Balders vei

Balders vei strekker seg fra Bærumsveien, opp mot Avløskollen og videre mot Bærumsbanens verksetdt på Avløs.
Lengde 399 meter. Det er 6 eiendommer og høyeste nummer er 33.
Balders vei fortsetter i Torsvei.
Les mer om Balder på Wikipedia.