Årsmøte i dag den 6. mai kan ikke gå av stabelen som planlagt pga. Koronavirus situasjonen. Møtet vil i stedet bli avholdt digitalt med nytt møtetidspunkt: 11. mai kl 19-21.

Send epost til avlosvel@hotmail.no for å motta påmeldingslink. Vi vil benytte videokonferansesystemet Zoom (https://zoom.us).

Referat fra årsmøtet, regnskap og årsberetning vil bli lagt ut på denne nettsiden etter avluttet møte.