Nyheter
Personvernerklæring
torsdag 28. juni 2018 07:44

Avløs vel innhenter navn og adresser til vellets medlemmer gjennom åpne eiendomsregistre. Vi oppbevarer medlemslister og kontaktinformasjon på en sikker måte som som blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon benytter vi kun for å informere om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

 
Innsamling av hageavfall 2018
mandag 23. april 2018 20:46

INNSAMLING AV HAGEAVFALL I AVLØS VEL: 24.04-02.05 2018

Bunter og sekker må være satt ut ved kjørevei senest Tirsdag 24. april klokken 07:00.

Spørsmål om innsamlingen? Kontakt: Marika Stojcevska 984 97 600 eller Dag Nøglegaard  976 53 850

Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, i godt kjørbar vei for lastebil. Hageavfall som blir satt ut etter at komprimatorbilen har passert, vil normalt ikke bli hentet i ettertid.

Kvist skal buntes med solid hyssing i bærbare bunter, løv og småkvist fylles i plastsekker. Prøv gjerne å samle avfallet fra 2-3 naboer på et sted.

Kvist skal buntes i bærbare bunter. Grener kan ha en diameter på max. 15 cm. og en lengde på max 2 meter. Øvrig hageavfall som løv og småkvist fylles i plastsekker. Sekkene må ikke inneholde jord, stein, grus og liknende (viktig). Sekker blir tømt i komprimatorbilen, for så å bli lagt igjen på stedet.

Sekkene skal kunne løftes uten å gå i stykker, ellers blir innholdet ikke tatt med.

Vi leverer til Isi til kompostering. I år benytter vi Renova.(www.renova.no)tlf 22 10 10 10

 
Årsmøte i Avløs Vel 2018
mandag 23. april 2018 20:39

Invitasjon til Årsmøte i Avløs Vel 2018

Årsmøtet avholdes på Haslum Seniorsenter, Nesveien 5
Onsdag 25. April 2018 kl. 19.00.

1. Konstituering
2. Valg av to personer til å undertegne protokollen
3. Styrets beretning
4. Revidert regnskap
5. Budsjettforslag
6. Valg iflg. lovene av medlemmer til styret
7. Innkomne forslag
Eventuelt

Det blir enkel servering i pausen.

Velkommen til alle som sogner til Avløs Vel!
Hilsen Styret.

 
Utbygging Neslia/Nesveien
tirsdag 21. mars 2017 09:36

Februar 2017 sendte Avløs Vel inn merknader til Alliance arkitekter AS vedrørende planprogram for utbygging i Neslia/Nesveien. Avløs Vel er positiv til boliger fremfor industribygg. Likevel fremholder vellet at ny utbygging må ha et helhetlig harmonisk preg som er tilpasset eksisterende boligbebyggelse. Dette gjelder både høyde over bakke, utforming, materialbruk og farge. Kopi av våre merknader ble sendt til Haslum Vel, Bærum Velforbund, planutvalget i Bærum kommune, planavdeling i Bærum kommune og sentrale politikere.

 

Avløs Vel og beboere med tilgrensende eiendommer til området som er under planlegging ble invitert til et formøte med planutvalget i Bærum kommune den 21. april 2017, der tema var denne utbyggingssaken. Videre har vellet og berørte naboer hatt møte med nærmiljøpolitikere om utbyggingen. Utbyggingssaken følges videre, men kjøres primært av de berørte naboer.

 

For flere detaljer om utbyggingen, se Bærum kommunes nettsider.

 
Bli med i styret i Avløs vel
tirsdag 07. mars 2017 20:45

AVLØS VEL TRENGER NYE STYREMEDLEMMER: Kan du tenke deg å være med å bidra til lokalmiljøets beste? Velarbeid tar ikke mye tid - i tillegg får man mulighet til å bli kjent med nabolaget og være med å påvirke både lokale og kommunale planer og beslutninger. Send oss en epost eller ta kontakt med oss på årsmøtet.

Avløs vels årsmøte avholdes onsdag 22.mars 2017 kl 19:00 på Haslum eldresenter,  Nesveien 5, 1344 HASLUM.

 
«StartForrige123NesteSiste»

Side 1 av 3