Årets innsamling av hageavfall vil foregå i perioden 23.04 – 04.05.

Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, i godt kjørbar vei for stor lastebil. Hageavfall som blir satt ut etter at komprimatorbilen har passert vil ikke bli hentet i ettertid. Kvist skal buntes med solid hyssing i bærbare bunter, løv og småkvist fylles i plastsekker.