Årsmøte i Avløs Vel 2021

Årets årsmøte avholdes digitalt onsdag 5. mai kl. 1900.

Ønsker du å delta på årets årsmøte? Vennligst send en e-post til avlosvel@hotmail.no så vil du få tilsendt en link du kan benytte til å logge deg inn på årets årsmøte.

Vi kommer til å benytte tjenesten Zoom.

Kvistinnsamling 2021

Årets innsamling av hageavfall vil foregå i perioden 23.04 – 04.05.

Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, i godt kjørbar vei for stor lastebil. Hageavfall som blir satt ut etter at komprimatorbilen har passert vil ikke bli hentet i ettertid. Kvist skal buntes med solid hyssing i bærbare bunter, løv og småkvist fylles i plastsekker.