Kvistinnsamling er forsinket

Vi har fått beskjed fra Renova om at årets innsamling av hageavfall som skulle foregå i perioden 24. april – 04 mai har blitt kraftig forsinket. Dette skyldes unormalt store mengder hageavfall kombinert med at Renova har hatt utfordringer med å få utenlandsk arbeidskraft inn til Norge i tide. De fleste områdene er nå ryddet, men noen få steder gjenstår.

Vedlagt er et skriv fra Renova som forklarer situasjonen:

Continue reading

Bekymringsmelding

Avløs vel har sendt en bekymringsmelding til Bærum kommune vedrørende trafikksikkerheten i Nesveien og Neslia under den pågående byggeaktiviteten.

Continue reading